Obchodní podmínky - fotorichterova

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Info Události Workshopy

OBCHODNÍ PODMÍNKY WORKSHOP, KURZY apod.

S odesláním přihlášky souhlasíte s obchodními podmínkami.

Dáváte tímto souhlas v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, že správce může osobní údaje používat výhradně v rozsahu své činnosti. Souhlas udělujete na dobu neurčitou, můžete jej kdykoli odvolat.


Storno podmínky:

Odhlásíte-li se 30 dní před začátkem programu, vrací se celá částka zálohové nebo plné platby, mínus 500 Kč administrativní poplatek.
Odhlásíte-li se méně jak 30 dní před začátkem programu, na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti) , záloha
či celková platba je nevratná a nelze ji převést na jiný program.  Máte možnost za sebe poslat jinou osobu v případě, dáte-li nám o tom předem vědět.
Zrušení programu tři dny před začátkem nebo dokonce až v den zahájení semináře(kurzu, přednášky aj.), v jeho průběhu nebo po jeho skončení nárok na vrácení nebo převedení kurzovného odpadá.
Zdravotní stav a odpovědnost:

Účast na programu je dobrovolná. Účastník prohlašuje, že je seznámen (-a) s jeho obsahem a programovou náplní.

V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením programu o této skutečnosti lektora informovat, o charakteru obtíží a důvodu léčby.
Účastník stvrzuje, že neužívá psychofarmaka a nemá závažné infekční onemocnění, není pod vlivem drog či jiných návykových látek a souhlasí s tím, že je nebude užívat v průběhu semináře.
Účastník, je v celém průběhu programu za sebe odpovědný. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Daný program je formou osobního rozvoje a jakékoliv pozdější nároky na odškodnění za hmotné nebo nehmotné škody, způsobené účastí na semináři (vyjma těch,které byly způsobeny hrubou nedbalostí organizátora nebo lektora) jsou vyloučeny.
Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li
, že účastník se nevhodně chová, narušuje průběh kurzu, hrubě porušuje pravidla kurzu apod.
Účastník může kdykoliv daný program na vlastní odpovědnost opustit. V tomto případě se poplatek za program nevrací. V případě nemoci nebo zranění si hradí účastník sám finanční náklady nutné na lékařské ošetření.
Účastníci mladší 18-ti let musí mít k účasti souhlas rodičů nebo opatrovníka.
Zrušené programy budou nahrazeny v dalších termínech nebo záloha bude vrácena v plné výši.

 
 
Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva, nesmí být použity pro komerční účely či propagaci bez souhlasu autora. Fotografie jsou foceny pro soukromé účely.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky